Heeft u vragen? Bel ons op 06 2078 8410 of gebruik ons contactformulier.
Duits Nederlands

Default welcome msg!

  • Gratis verzending vanaf € 50*
  • De nieuwste stoffen
  • Snelle levering
* Voor verzending naar NL, DE, BE
 
(0 item) - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Verfijn zoekopdracht 

Sluiten

FAQ

PRIVACY-verklaring Dekkers Stoffen

Privacyverklaring - Dekkers Stoffen                                                               Hengelo, 25 mei 2018

Dekkers Stoffen, gevestigd aan Onze Lieve Vrouwestraat 11, 7557HW te Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


https://www.dekkersstoffen.nl

Onze Lieve vrouwestraat 11

K.v.K. nr. 08217599;

7557 HW Hengelo

BTW NL 171519395B01

Nederland

Rabobank:

info@dekkersstoffen.nl

IBAN: NL 57 RABO 0157.2857.90

Tel: 0031- (0)620788410

BIC:RABONL2U


Jenny Knol is de Functionaris Gegevensbescherming van Dekkers Stoffen. Zij is te bereiken via info@dekkersstoffen.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Dekkers Stoffen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dekkersstoffen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dekkers Stoffen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Dekkers Stoffen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Dekkers Stoffen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dekkers Stoffen) tussen zit. Dekkers Stoffen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Programma-/Systeemnaam

Doel van het Programma/Systeem

Soort Programma/Systeem

Belang en gevolgen voor Klanten

1.     Magento

Web Applicatie t.b.v. het operationele en administratieve beheer van de “Back-end” van de Webshop.

Web Applicatie, open source, versie 1.9.3.3

Persoonlijke gegevens worden verstrekt door de klant zelf in de “Front-end” van de Magento Webshop en worden uitsluitend gebruikt voor de betaling en levering van bestellingen die door de klant zelf zijn ingevoerd.

2.     ParcelPakket

Web Applicatie t.b.v. het verzenden en volgen (track&trace) van bestellingen uit de Webshop.

Web applicatie beschikbaar gesteld door Parcel.nl

Persoonlijke gegevens worden vanuit de “Front-end” van de Magento Webshop geïmporteerd in ParcelPakket en worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van bestellingen die door de klant zelf zijn ingevoerd.

3.     Google Analytics

Web Applicatie waarmee IP-adressen worden gekoppeld aan accounts en aan acties op de site. Waardoor herleidbaar is welke acties een natuurlijk persoon op een site uitvoert.

Web applicatie beschikbaar gesteld door Google.

Persoonlijke gegevens worden vanuit de “Front-end” van de Magento Webshop gebruikt in Google Analytics en worden uitsluitend gebruikt voor analyse van de acties die klanten uitvoeren op een site.

4.     Mailchimp

Web Applicatie om nieuwsbrieven te kunnen versturen naar e-mailadressen uit de Web Shop.

Web Applicatie beschikbaar gesteld door The Rocket Science Group

E-mailadressen worden vanuit de “Front-end” van de Magento Webshop geïmporteerd in Mailchimp. Daarnaast biedt mailchimp mij inzichten in wie de nieuwsbrief openen, wie op welke link klikt, etc. Het gaat hier om gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

5.     Feedback-company

Web Applicatie waarmee Klantbeoordelingen worden verzameld en de gemiddelde Klantbeoordeling wordt gepresenteerd in de Webshop.

Web Applicatie beschikbaar gesteld door de Feedback Company

Persoonlijke gegevens worden vanuit de “Front-end” van de Magento Webshop gebruikt om klanten te vragen om de dienstverlening van de Web Shop te beoordelen. De Klantbeoordelingen worden, desgewenst anoniem, gepresenteerd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dekkers Stoffen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > 26 maanden    > Standaard bewaartermijn
Personalia                                      > 26 maanden    > Standaard bewaartermijn
Adres                                               > 26 maanden    > Standaard bewaartermijn
Enzovoort                                       > 26 maanden    > Standaard bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Dekkers Stoffen verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dekkers Stoffen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dekkersstoffen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dekkers Stoffen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Dekkers Stoffen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dekkers Stoffen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dekkersstoffen.nl.  Dekkers Stoffen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.